Siirry pääsisältöön

Tekstit

Uusimmat tekstit

Mikko Jokinen: Huomio – katse taakse päin!

”Me emme katso taakse päin, vaan eteen päin”. ”Me aloitamme puhtaalta pöydältä”. Nämä lauseet kuullaan usein, kun jonkin organisaation uusi johto tai hallitus aloittaa työnsä ja toimikautensa. Valinta menneisyyden taakse jättämisestä saattaa tuntua raikkaalta ja puhdistavan ilmaa, mutta pitää usein sisällään myös ongelmia. Menneisyys on monella tapaa läsnä meissä, ajassamme ja asioissamme. Halusimmepa sitä tai emme.Tutkimusten mukaan Ylä-Lapissa arvostetaan luonnonkäytössä erityisesti perinteisiä asioita, kuten poronhoitoa, luonnon kotitarvekäyttöä, kalastusta ja marjastusta. Siitäkin huolimatta, että ne ovat elinkeinoina menettäneet sen aseman tulonmuodostajina, mikä niillä oli vielä pari sukupolvea sitten.Kun pyysin kyselytutkimuksessa lappilaisia laittamaan tärkeysjärjestykseen valtionmaiden käyttötavoitteet, tärkeimmäksi nousi luontaiselinkeinojen turvaaminen. Matkailuelinkeino ja metsätalous saivat selvästi vähemmän painoarvoa. Tulos saattaa yllättää, mutta kertoo siitä, että arv…

Kari Oinonen: Porohäiriöiden sijoittuminen yllättää

Koillismaa on maisemiltaan mukava paikka. Laajat selkoset eivät ole tyhjän panttina, vaan Kuusamon upeita ja monimuotoisia maa-alueita käytetään monipuolisesti. Niillä hoidetaan metsää, harjoitetaan poronhoitoa, viljellään, mökkeillään, marjastetaan ja ammutaan jäniksiä. Eri maankäyttömuodot kuitenkin kilpailevat keskenään samoista alueista, ja alueen maankäyttö on paikoin pirstaleista. Laidunalueiden pirstaleisuus vaikeuttaa erityisesti poronhoitoa, ja siksi porot koetaan välillä ongelmaksi. Toisaalta poron näkyminen maisemassa ja poronhoito ovat hyvin tärkeitä matkailulle ja luonnon virkistyskäytölle. Poronhoito ja matkailu myös tukevat toisiaan. Paloma-hankkeessa selvitettiin, minne poronhoidon ja muiden elinkeinojen väliset ristiriidat erityisesti paikantuvat. Kysymystä ratkottiin Porovahti-puhelimeen tehtyjen soittojen kirjauksista ja Paloma-verkkolomakkeella tehdyistä ilmoituksista. Pihaporoista ilmoitetaan enitenIlmoituksia porojen aiheuttamista häiriöistä tuli tutkijoille kesä…

Mikko Jokinen: Kuka riitelee ympäristökiistoissa?

”Asiat tässä riitelevät eivätkä ihmiset”. Tämän toteamuksen kuulee usein Suomessa, ja sillä on rauhoittava, konsensushakuinen tehtävä. Sen tarkoitus on muistuttaa ristiriitatilanteissa siitä, että kyllä tässä vielä voidaan kavereita olla, vaikka ajatellaankin asioista ihan toisin. Mutta voivatko asiat riidellä? Ristiriidat, kiistat ja konfliktit tarvitsevat kantajakseen ihmisiä, joiden välillä asiat tapahtuvat. Ristiriitoja syntyy väistämättä, sillä ihmiset kantavat erilaisia intressejä, arvoja ja heidän tapansa katsoa ja ymmärtää maailmaa vaihtelee. Ihmisillä on myös erilaista tietoa, ja tulkinnat vaihtelevat. Vaikka ihmiset ja ryhmät riitelevät, kaikki ei palaudu henkilö- ja ryhmäkohtaisiin ominaisuuksiin.Kuusamossa on kiistelty ja koettu jännitteitä poromiesten ja maanviljelijöiden välillä jo pitkään. Osa mökkiläisistä ja vakituisista asukkaista kokee pihaporot isona ongelmana. Paloma-hankkeessa kiistaa ja sen juurisyitä on yritetty ymmärtää ja löytää ratkaisuja sopuisalle yhteise…

Mia Landauer ja Arto Naskali: Tutkijat porovahteina Kuusamossa

Kuusamossa on jo vuosikymmeniä kiistelty porojen aiheuttamista haitoista ja etenkin sosiaalisessa mediassa vahingoista on liikkunut monenlaisia huhuja. Halusimme katkaista huhuilta siipiä keräämällä ilmoituksia vahingoista ja kokoamalla ne yhteen Porovahti-palveluun. Näin saimme todenmukaisemman kuvan siitä, mitä Kuusamossa oikein tapahtuu.On tärkeää kuulla ja tulla kuulluksiKynnys ilmoittaa nettilomakkeella oli alhaisempi kuin soittaa Porovahti-puhelimeen, ja kynnys soittaa puhelimeen oli niin ikään alhaisempi kuin soittaa suoraan paliskuntaan. Joihinkin paliskuntiin tai niiden poromiehiin kohdistettiin kritiikkiä, mikä tuntui johtuvan pääosin siitä, että ongelmia oli ilmoittajien mielestä väheksytty tai heitä ei oltu kuultu. Kiireinen vaikutelma saatetaan tulkita välinpitämättömyydeksi. Jotkut ilmoittajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että asioiden hoidossa on menty parempaan suuntaan ja kommunikaatio on parantunut. Joissakin tapauksissa ilmoittaja teki toisen ilmoituksen kiittääkse…

Sirpa Rasmus ja Mia Landauer: Kuusamon Porovahti – kuka soittaa?

Puolivillinä laiduntavat porot risteävät väistämättä jossakin kohtaa maatalouden, mökkeilyn, matkailukeskusten, luonnon virkistyskäytön, metsätalouden tai teiden kanssa. Ja porohan on viisas eläin, vaikka sitä usein ehkä suottakin tyhmäksi haukutaan: poro menee sieltä ”mistä rima on matalin” etsiessään ravintoa tai silloin kun poroa ahdistelee räkkä, helle, tai pedot. Ja niinpä sitten kesäaikaan käynnistyvät kiistat porojen aiheuttamista häiriöistä ja vahingoista. Kuka näki, kuka kuuli, kuka on vastuussa vahingoista ja miksi… Kun porot aiheuttavat häiriötä tai vahinkoa pellolla, puutarhassa, pihalla tai muulla alueella, missä niillä ei ole lupa laiduntaa, asiasta voi ilmoittaa kyseisen alueen paliskuntaan. Rovaniemellä ilmoituksen voi hoitaa keskitetyn Porovahti-puhelimen kautta. Myös Sodankylässä ja Suomussalmella on toiminut Porovahti. Kaikki nämä taajamat sijaitsevat kahden tai kolmen paliskunnan rajalla. Tällaisissa paikoissa asukkaan, viljelijän ja etenkin ulkopaikkakuntalaisen m…

Panu Kontio: Kuusamossa kokeillaan yhteistyö­ryhmää porokonfliktin lievittäjänä

Kerroin Kuusamosta lähtöisin olevalle ystävälleni, että Paloma-hanke oli saanut rahoituksen. Hankkeessa pyritään lieventämään porotalouden, asutuksen, loma-asutuksen ja maatalouden tulehtuneita välejä. Ajoittain porot ovat paikoissa, joissa niiden ei pitäisi olla, kuten pelloilla, pihoilla tai terasseilla. Tämä aiheuttaa ärtymystä. Ystäväni totesi ykskantaan, että olette sitten aikamoisen haasteen edessä.Vastasin hänelle, että mielestäni on kaikille mukavampaa ja kaikkien osapuolten etu, mikäli rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdollista. Vertasin tilannetta myrskyisään avioliittoon – ainoa keino päästä sopuun on keskustelu osapuolten kesken.Juuri tuollaista keskustelua varten Paloma-hanke perusti yhteistyöryhmän Kuusamoon. Ryhmään koottiin eri osapuolet: maatalouden, porotalouden, asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailun edustajia. Ryhmää vetää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton edustaja. Ryhmä käsittelee toimintojen yhteensovittamista. Mitkä sitten ovat edellytykset sille, että …