Siirry pääsisältöön

Mikko Jokinen: Huomio – katse taakse päin!

”Me emme katso taakse päin, vaan eteen päin”. ”Me aloitamme puhtaalta pöydältä”. Nämä lauseet kuullaan usein, kun jonkin organisaation uusi johto tai hallitus aloittaa työnsä ja toimikautensa.

Valinta menneisyyden taakse jättämisestä saattaa tuntua raikkaalta ja puhdistavan ilmaa, mutta pitää usein sisällään myös ongelmia. Menneisyys on monella tapaa läsnä meissä, ajassamme ja asioissamme. Halusimmepa sitä tai emme.

Tutkimusten mukaan Ylä-Lapissa arvostetaan luonnonkäytössä erityisesti perinteisiä asioita, kuten poronhoitoa, luonnon kotitarvekäyttöä, kalastusta ja marjastusta. Siitäkin huolimatta, että ne ovat elinkeinoina menettäneet sen aseman tulonmuodostajina, mikä niillä oli vielä pari sukupolvea sitten.

Kun pyysin kyselytutkimuksessa lappilaisia laittamaan tärkeysjärjestykseen valtionmaiden käyttötavoitteet, tärkeimmäksi nousi luontaiselinkeinojen turvaaminen. Matkailuelinkeino ja metsätalous saivat selvästi vähemmän painoarvoa.

Tulos saattaa yllättää, mutta kertoo siitä, että arvostetut asiat tulevat pitkälti perinteestä ja menneestä ajasta. Luonnonvarojen käyttöä suunnittelevan viranomaisen ja luonnonvarapolitiikan linjoista päättävän poliitikon on syytä tiedostaa tämä, jos hän haluaa tehdä kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja. Jos katsoo vain eteenpäin, ei ymmärrä niitä ihmisiä ja heidän tarpeitaan, joiden elämään luonnonvarojen käyttö vaikuttaa.

Mennyt konflikteissa

Kuusamossa on tuskailtu mitä tehdä, kun porot ovat väärissä paikoissa: viljelyksillä, pihoissa ja puutarhoissa. Vapaa-ajan asukkaiden ja poronhoitajien välinen ongelmatilanne on verrattain uusi, mutta viljelijöiden ja poromiesten vanha.

Maanviljelijöiden ja poromiesten edut menivät ristiin jo 1900-luvun alussa, luultavasti aiemminkin. Nykyiset puheet porojen ympärivuotisesta aitaamisesta tai poronhoitoalueen supistamisesta eivät ole uusia.

Kun elinkeinojen väliset kiistat jatkuvat pienillä maaseutupaikkakunnilla sukupolvien ajan, ne herkästi henkilöityvät ja voivat muuttua myös sukujen välisiksi kamppailuiksi. Kiistan asetelmat ja asenteet välittyvät nuorille polville. Tämä ei tietenkään koske kaikkia. Vuosikymmeniä kestäneistä ongelmista voi kuitenkin tulla normaalitilanne, johon ei aktiivisesti edes haeta ratkaisua. Tällöin menneisyydestä voi tulla vankila.

Katse eteen päin!

Ei riitä että tuntee menneen, jos aikoo ratkaista ongelmia. Tähtäimen pitää olla tulevassa, ja tulevaisuus ei pelkästään tapahdu, se myös tehdään.

Paloma-hanke on oppinut Kuusamossa tärkeän asian: ongelmatilanteet keskittyvät voimakkaasti tiettyihin paikkoihin. Tämä ilmenee Porovahtiin tulleista ilmoituksista. Saamissamme ilmoituksissa, yhteydenotoissa ja keskusteluissa on korostettu, että suinkaan kaikki poromiehet ja maanviljelijät eivät ole tukkanuottasilla ja henkilökemioilla on suuri merkitys.

Koska henkilöillä on merkitystä kiistoissa, ihmissuhteisiin kannattaa ongelmia ratkottaessa satsata. Hyvät ja huonot asiat tehdään nimenomaan ihmisten kesken. Myös toimintaympäristön tulee olla kunnossa ja tukea eri toimintojen yhteen sopimista. Tämä tarkoittaa muun muassa avointa viestintää, nopeaa reagointia ongelmatilanteisiin, aitaamistukia, toimivaa ja oikeudenmukaista porovahinkojen korvausmenettelyä ja poronhoidosta informointia kaavan yhteydessä.

Kysynkin blogin lukijoilta ja Kuusamon porokiistan osapuolilta, voisiko paliskunnissa, maanviljelijöiden ja vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa olla valittuja henkilöitä, jotka ottaisivat tehtäväkseen viedä ongelmia ehkäisevää suunnittelua ja sopimista yhdessä eteenpäin? Eräänlaisia yhteiskuntasuhdevastaavia, joita on monilla muilla toimialoilla ja kaikissa isoissa yrityksissä. Tällainen henkilö tuntisi menneen, ymmärtäisi miksi nykytilanne on sellainen kuin on, ja auttaisi rakentamaan tulevaisuutta. Paloma-hankkeessa perustettu yhteistyöryhmä voisi toimia foorumina, jossa henkilöt kohtaisivat ja rakentaisivat uusia toimintatapoja.

Voisiko tämä olla uusi avaus, katse eteenpäin?

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sirpa Rasmus ja Mia Landauer: Millainen fiilis jäi Kuusamon Porovahti-kesästä – palautetta ja suosituksia

Paloma-hankkeen Porovahti-palvelun puhelin ja nettilomake olivat auki toukokuulta 2019 syyskuun loppuun. Yhteydenottoja tuli melkein 500. Millainen oli tutkijoiden kesä porovahtina? Kiireisinä viikkoina Porovahti kävi täydestä työstä . Yhdelle ihmiselle se olisi ollut raskasta, siksi ringissä oli hyvä olla vähintään toinen – ja varahenkilöt päälle. Vastaaminen vaati sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Monesti jo kuunteleminen vei kohti ratkaisua. Useat ongelmat ratkesivat jo saman päivän aikana, mutta osaan palattiin yhä uudelleen, jopa kuukausien ajan. Neutraali välikäsi auttoi tiedon keräämisessä ja välittämisessä. Osa kuusamolaisista on kuulemma ”kyllästyneet poroihin”. Oli tärkeää kuunnella ja kirjata porohaittaa kokeneiden kokemuksia ja tunteita, ja välittää tieto paliskuntaan. Oli myös tärkeää kuulla poromiesten näkemyksiä ja tekemisiä ja välittää näitä eteenpäin. Palvelu toi paliskunnille kattavampaa tietoa siitä, miten porot Kuusamossa koetaan. Myös muut toimi

J. Hiedanpää, S. Rasmus, P. Kontio, M. Landauer, M. Jokinen, K. Oinonen, A. Naskali, J. Haveri-Heikkilä & J. Kumpula: PALOMA-hankkeen toimintasuosituksia poro-ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

PALOMA-hanke on loppusuoralla ja tutkimushankkeen kokeilut Kuusamossa ovat osaltamme saatu päätökseen. Voimme kokemuksemme perusteella antaa liudan toimintasuosituksia. Vaikka PALOMA keskittyi Kuusamoon ja porotalouden toimintaympäristöön, käsityksemme mukaan toimintasuositukset ovat sovellettavissa laajemminkin elinkeinojen ja maankäyttömuotojen yhteiselon tukemiseen. Seuraavaan olemme nostaneet keskeisimpiä suosituksiamme; kaikki löytyvät PALOMA-hankkeenloppuraportista . Porovahti-palvelun hyvät käytännöt: Porovahti-palveluun pystyi puhelimitse ja netissä kertomaan poroihin liittyvästä akuuteista ongelmatilanteista kesällä 2019. Useimmat asianosaiset haluavat Kuusamon Porovahdin jatkuvan toiminnassa myös tulevaisuudessa. Tutkimushanke ei kuitenkaan voi olla pysyvä ratkaisu. Suosittelemme, että palvelulle suunnitellaan jatkoa paikallisesti. Porovahti tarvitsee puhelimeen vastaajia, nettipalvelun kehittäjiä ja ylläpitäjiä, lomatuuraajia, kustannusten maksajia ja tiedottajia. Palvel

Juha Hiedanpää: Oikeudet Kuusamon pororiidoissa

Konfliktit alkavat yleensä tilanteista, joissa yksi kokee toisen loukkaavan oikeuttaan johonkin. Poronhoidon, asutuksen, matkailun ja maatalouden väliset suhteet ovat kirvoittaneet monenlaisia vääryyskokemuksia, mutta kuten PALOMA on osoittanut, ristiriitoja aiheuttaviin ongelmiin on myös mahdollista löytää ratkaisuja. Vaikka vääryyskokemukset ovat osin hellittäneet, jännitteitä on edelleen olemassa Kuusamossa. Porot saavat laiduntaa vapaasti, mutta tästä ei saisi aiheutua haittaa viljelyksille ja vakituiselle asutukselle Paliskunnalla on velvollisuus siirtää väärissä paikoissa olevat porot pois ja estää haitta aitaamalla viljelykset ja saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella puutarhat, vakinaisen asuntojen pihat ja muut erityiseen käyttöön otetut alueet. Paliskunnan on näissä tilanteissa kannettava vahingon estämisestä, poistamisesta tai korvaamisesta aiheutunut vaiva tai kustannus. Porovahtiin sai ilmoittaa ongelmista Kesällä 2019 asukkaat, kesäasukkaat ja maanviljel